3 Seas Capital Partners ile yaklaşık 10 yıldır işbirliği içindeyiz. Sağlık gibi çok önemli ve hassas bir sektörde, grubumuz Florence Nightingale gibi köklü, güvenilir ve lider bir kurum için atılacak her adım, alınacak her karar büyük bir dikkat ve özen gerektirmektedir ki, işbirliği yaptığımız bütün kişi ve kuruluşlardan da bu dikkat ve özeni beklemekteyiz.

Kurumumuzun bu hassasiyetlerini gözeten 3 Seas Capital Partners ile grubumuzun uzun erimli stratejik hedefleri doğrultusunda büyüme planlarının oluşturulmasından, sektörümüzdeki gelişmelere bağlı olarak hızlı karar alıp, tepki vermemiz gereken bazı güncel olaylara kadar birçok noktada önemli ve verimli çalışmalar gerçekleştirdik. 3 Seas Capital Partners ekibi bu dönem boyunca, yurtiçindeki büyüme sürecimizde en doğru iş planlarını hazırlamamızda bize destek olup yol gösterirken, yurtdışı yatırımlarımız için de doğru ve uygulanabilir tavsiyelerde bulundu.

3 Seas Capital Partners, grubumuzunbüyüme ve gelecek hedeflerini paylaşabilecek bir ortak arayışı sürecimizin ilk adımından başlayarak her aşamasında yanımızda oldu ve nihayetinde, Fiba Sağlık Yatırımları ile imzaladığımız ortaklık sürecini başarıyla yönetti. Grubumuzun değer ve hedefleri ile bütünüyle uyumlu bir işbirliği içinde olacağımıza inandığımız Fiba Grubu’yla gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirterek diğer hizmet ve desteklerinin yanı sıra bu ortaklık sürecindeki üstün gayretleri için 3 Seas Capital Partners ekibine ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Sağlık sektörünün dinamiklerini gayet iyi bilen 3 Seas Capital Partners ekibi, bir yandan geleceğe dönük analizleri doğru yapıp, adil bir değerin saptanmasını sağlarken, diğer yandan birbirini iyi tanıyan iki grup arasındaki müzakerelerin dengeli bir çizgide yürütülmesine de önayak oldu.

Yıllardır aramızda oluşan dostluk ve güvenle işbirliği içinde olduğumuz 3 Seas Capital Partners ile gelecek dönemlerde de birçok başarılı projede birlikte çalışacağımıza inanıyorum.