3Seas

Sadece On - Global Three

İngiltere merkezli online startup şirketleri, alternatif teknolojiler ve uzay turizmi alanları ile ilgilenen yatırım şirketi Global Three Ltd., Türkiye merkezli, online ortamda farklı sektörlerden hizmet sağlayıcılar ile tüketicilerin buluşturulduğu Sadeceon.com’dan hisse satın almıştır.

3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Sadeceon.com’a finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.